PMT Yoga

Visionen for PMT yoga, er at undervise det hele menneske i ro og øget kropskontakt. For hvordan, at kunne agere med omsorg for sig selv i et travlt samfund. 

PMT Yoga er særligt effektivt i fht. stress og smerter

 

Jeg, Susanne Strunge har udviklet PMT Yoga, på baggrund af 2 årtiers undervisning i mentalt & fysisk træning. 
Det har igennem de sidste år vist sig, at være langt mere effektiv træning end først antaget. 

I samarbejde med virksomheder har vi undersøgt virkningen. Og det har været muligt, at konstatere at PMT Yoga øger kropskontakten i så stort et omfang, at den kan bruges som et mentalt værktøj til, at styrke troen på en vedvarende livsstilsændring. Det vurderes, at det er virkningerne i det autonomenervesystem der er årsagen til successen.

I 2017 satte vi spændende tiltag i gang i Akutera Health Care, Århus og har nu 7 hold med forskellige temaet. 

Det største tilløbsstykke er "Yoga for Alle" som vi oplever gør en forskel for deltagernes mentale overskud.

 

Har du lyst til at arbejde sammen med os, kan du kontakte os på 22370090 eller sende en mail

De hjerteligste hilsner
Susanne Strunge
Psykomotorisk Terapeut & Mindfulness Instruktør

Telefon: +45 22370090
Email: susannestrunge@gmail.com